Bekvämlighetszon och förändring

Bekvämlighetszon och förändring

Arbetsmarknad | 23 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om bekvämlighetszoner med vår utbildning online. Få en fördjupad förståelse för förändringen och dess påverkan. 

I den här kursen får du möjlighet att lära dig om trygghet och rädsla, om bekvämlighetszoner och hur förändring kan påverka människor.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 1 - Kartläggning med karriärfokus:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-1-kartlaggning-med-karriarfokus

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Bekvämlighetszon och förändring
  • Vad grundar sig rädsla i?
  • Hur förändringsprocesser påverkar människor
  • Förändringsfaktorer
  • Vad är en bekvämlighetszon?
  • Att utveckla bekvämlighetszoner
  • Att utvärdera bekvämlighetszoner

Delmoment

1. Introduktion till Bekvämlighetszon och förändring

I delmomentet introducerar Jenny området om bekämlighetszoner och förändringsprocesser.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

2. Vad grundar sig vår rädsla i?

I delmomentet förklarar Jenny varför vi människor blir rädda.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

3. Förändringsprocessen

I delmomentet berör Jenny hur förändringsprocessen kan påverka människor. Under kursmaterial finner du en övning om förändringsprocessen.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

4. Förändringsfaktorer

I delmomentet tar Jenny upp olika förändringsfaktorer.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

5. Bekvämlighetszon

I delmomentet förklarar Jenny vad en bekvämlighetszon är.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

6. Att utveckla sina zoner

I delmomentet förklarar Jenny hur du kan utveckla dina bekvämlighetszoner.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

7. Utvärdera zonfördelningen i ditt jobbsökande

I delmomentet går Jenny in på utvärdering av zonfördelningen. Under kursmaterial finner du en övning om bekvämlighetszoner och jobbsökande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 23 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bekvämlighetszon och förändring och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bekvämlighetszon och förändring måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bekvämlighetszon och förändring 1044 1 260

Kontakt