Avslutande av anställning

Avslutande av anställning

HR och personal | 9 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här korta kursen ger en grundlig genomgång av arbetsrättsliga principer och förfaranden, med fokus på Lagen om Anställningsskydd (LAS) och dess betydelse för både arbetsgivare och anställda.

Kursen tar upp viktiga aspekter såsom lagstadgade skäl för uppsägning, omplaceringsskyldighet, förhandlingsförfarandet med fackliga organisationer samt hantering av uppsägningsprocessen. Det syftar till att ge dig de kunskaper som krävs för att navigera i arbetsrättsliga situationer, minska risken för felaktig hantering och därmed undvika kostsamma rättsprocesser och skadestånd.

Du får de grundläggande kunskaperna som man måste besitta som arbetsgivare och representant för arbetsgivaren i rollen som exempelvis HR-specialist för att kunna säkerställa en rättssäker och laglig hantering av arbetsrättsliga ärenden. Även fackliga representanter kan med fördel gå kursen då den avhandlar den gemensamma förhandlingsarenan.

Publicerad: 2024-02-28

Innehåll

  • Lagen om Anställningsskydd (LAS)
  • Uppsägning
  • Omplaceringsskyldighet
  • Förhandlingsförfarande
  • Arbetsrätt
  • Arbetsbrist
  • Personliga skäl

Delmoment

0. Introduktion till 'Avslutande av anställning'

Utbildare Maria Olofsson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 9 minuter)

1. LAS och lagstadgade skäl för uppsägningProva!

I detta delmoment utforskas Lagen om Anställningsskydd (LAS) och de lagstadgade skälen för uppsägning, betonande är vikten av korrekt hantering för att undvika rättsprocesser och skadestånd.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 9 minuter)

2. Omplaceringsskyldighet

I detta delmoment diskuteras omplaceringsskyldigheten, där arbetsgivaren måste undersöka möjligheten att omplacera anställda innan uppsägning på grund av arbetsbrist kan ske.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 9 minuter)

3. Förhandlingsförfarandet

I detta delmoment beskrivs förhandlingsförfarandet med fackliga organisationer enligt Medbestämmandelagen (MBL), inklusive vikten av kontinuerlig information och följsamhet i förhandlingar.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 9 minuter)

4. Detta gäller under uppsägningstiden

I detta delmoment framgår rättigheterna och skyldigheterna under uppsägningstiden så som lojalitetsplikt och rätten till ledighet för att söka nytt arbete.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 9 minuter)

5. Sammanfattning

Sammanfattning av kursen.

Utbildare: Maria Olofsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 9 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Avslutande av anställning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Avslutande av anställning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Avslutande av anställning 1139 1 995

Kontakt