Att skapa ett CV

Att skapa ett CV

Arbetsmarknad | 19 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Få tips och tricks från en erfaren rekryter om hur du skapar ett CV som sticker ut. Utbildning online!

I den här kursen får du möjlighet att lära dig om vilket innehåll som bör finnas med i ett CV och hur det kan designas.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 2 - Rusta för arbetsmarknaden:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-2-rusta-for-arbetsmarknaden

Relevanta nyckelord: CV-tips, layout, språkbruk, anställningsbarhet, kompetenser, erfarenheter, utbildning, referenser

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-12

Innehåll

  • Att skapa ett CV
  • Layout
  • Innehåll
  • Olika varianter av CV

Delmoment

1. Introduktion till Att skapa ett CV

I delmomentet introducerar Arvid området om att skapa ett CV.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

2. Layout

I delmomentet går Arvid igenom CV-layout.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

3. Innehåll

I delmomentet går Arvid igenom CV-innehåll.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

4. Olika varianter av CV

I delmomentet går Arvid igenom olika varianter av CV. Under kursmaterial finner du en övning i att skapa en kompetensprofil och en målbeskrivning.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

5. Sammanfattning av CV-området

I delmomentet sammanfattar Arvid området om CV.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 19 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att skapa ett CV och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att skapa ett CV måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att skapa ett CV 1048 1 325

Kontakt