Att rädda liv - Psykisk livräddning för chefer och ledare

Att rädda liv - Psykisk livräddning för chefer och ledare

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | 1 timme och 10 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du kan rädda liv med hjälp av utbildningen i psykisk livräddning för chefer och ledare. Förbättra dina ledarskapsfärdigheter och lär dig om psykisk hälsa online. 

Syftet med utbildningen är att höja kunskapen om suicidprevention och psykisk hälsa, det vill säga psykisk livräddning. Syftet är även att öka modet att våga agera när någon i ens närhet mår dåligt. Det är en förebyggande insats på samma sätt som Hjärt- och lungräddning, HLR, är.

Det krävs ingen förkunskap i ämnet psykisk ohälsa eller suicidalitet, det vill säga personer som tänker, planerar eller gör suicidförsök eller suicid, för att introducera utbildningen och dess material.

Förbered er med att det finns någon som kan ta emot samtal för någon medarbetare som har blivit påverkad av utbildningen. Det kan vara chefen, företagshälsan eller en annan profession. Det är inte farligt att bli känslomässigt berörd, men det är viktigt att det fångas upp av någon.

Relevanta nyckelord: Psykisk hälsa, stresshantering, arbetsmiljö, samtalsteknik, krishantering, självmordsprevention, stöd och hjälp, handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Maries historia - Ökad förståelse för vem som kan drabbas av psykisk ohälsa och hopp om att en kan leva ett gott liv trots en tung historia
  • Varför? - Vad är det som gör att en person kan få suicidtankar?
  • Fakta om depression, ångest och psykossjukdom - vilka riskfaktor och skyddsfaktorer finns?
  • Suicidprocessen, suicidgenerator och myter kring psykologiska olycksfall
  • Livskämpar - Hur kan du hjälpa dig själv att må bättre?
  • Vad är värdefullt? Frågor om vikten av vad som är värdefullt och meningsfullt i livet
  • Medkämpar - Vad du som står bredvid en medmänniska kan göra för att underlätta
  • Konkreta tips på hur du ska börja våga fråga, våga lyssna och våga agera
  • Tidiga insatser för att förhindra ohälsa, suicidförsök och suicid

Delmoment

0. Introduktion till kursen Psykisk livräddning för chefer och ledare

Utbildare Marie Niljung presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

1. Min historia

I delmomentet delar Marie med sig av sin historia, för att öka förståelsen för vem som kan drabbas av psykisk ohälsa.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

2. Min historia - Reflektion

I delmomentet får du möjlighet att reflektera över Maries historia. Under kursmaterial finner du frågor att reflektera över.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

3. Varför?Prova!

I delmomentet förklarar Marie varför en människa kan bli suicidal.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

4. Varför? - Reflektion

I delmomentet får du möjlighet att reflektera över risker hos personer i din omgivning. Under kursmaterial finner du frågor att reflektera över.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

5. Suicidprocess, suicidgeneratorn, myter

I delmomentet förklarar Marie vad suicidprocess och suicidgeneratorn innebär. Hon går även igenom myter som finns kring suicidalitet.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

6. Suicidprocess, suicidgeneratorn, myter - Reflektion

I delmomentet får du möjlighet att reflektera kring suicidprocessen och suicidgeneratorn samt myterna som finns kring suicid. Under kursmaterial finner du frågor att reflektera över.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

7. Livskämpar

I delmomentet berör Marie meningsfullhet och skyddsfaktorer.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

8. Livskämpar - Reflektion

I delmomentet får du möjlighet att reflektera kring faktorer som påverkar dig. Under kursmaterial finner du frågor att reflektera över.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

9. Vad är värdefullt?

I delmomentet berör Marie meningsfullhet och vad som skapar värde i livet.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

10. Vad är värdefullt? - Reflektion

I delmomentet får du möjlighet att reflektera över vad som är värdefullt i ditt liv. Under kursmaterial finner du frågor att reflektera över.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

11. Medkämpar del 1

I delmomentet berör Marie hur det kan vara att vara en livskämpe eller en medkämpe.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

12. Medkämpar del 1 - Reflektion

I delmomentet får du möjlighet att reflektera över din roll som medmänniska. Under kursmaterial finner du frågor att reflektera över.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

13. Medkämpar del 2

I delmomentet talar Marie om vikten av att våga dela med sig av perspektiv och insikter.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

14. Medkämpar del 2 - Reflektion

I det avslutande delmomentet får du möjlighet att reflektera kring sorg. Under kursmaterial finner du frågor att reflektera över.

Utbildare: Marie Niljung
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 10 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att rädda liv - Psykisk livräddning för chefer och ledare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att rädda liv - Psykisk livräddning för chefer och ledare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att rädda liv - Psykisk livräddning för chefer och ledare 989 1 2585

Kontakt