Arbete i social oro

Arbete i social oro

Arbetsmiljö och säkerhet | Kommunikation | 1 timme och 23 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förmåga att hantera social oro på arbetet med vår online utbildning. Få tips och strategier för en mer avslappnad arbetsmiljö idag.

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som är polis, ambulanssjukvårdare, brandman eller på annat sätt verksam inom räddningstjänsten och som arbetar i miljöer med social oro. Under utbildningen får du ta del av teorier avseende de bakomliggande orsakerna till social oro, konfliktreducerande principer för att sprida kunskap, förbättra kommunikationen, förstärka relationer och lära dig urskilja roller, gruppdynamik och samarbetspartners med lokalkännedom, motverka social oro samt underlätta legitima och legala syften. Du får även exempel på förebyggande och samhällsuppbyggande åtgärder, hur du får samverkansarbetet att fungera och vilka utmaningar som du behöver vara medveten om.

Utbildningen berör ungdomsperspektivet och behovet av delaktighet och meningsfull verksamhet, vikten av att stärka relationen mellan samhällsaktörer och invånare samt förståelse kring hur den sociala identiteten utformas och hur den kan påverkas i positiv riktning. Du får lära dig strategier och metoder för det arbete som bör bedrivas i lugnt läge, eskalerande situation, pågående upplopp och efterdyningarna av ett upplopp.

Relevanta nyckelord: Krisberedskap, samhällsskydd, konflikthantering, kommunikation, samverkan, kriskommunikation, säkerhet, ledarskap

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Att definiera social oro
 • Historisk tillbakablick
 • Teorier avseende bakomliggande orsaker till social oro
 • Kriminella grupperingar
 • Ungdomars perspektiv och behov
 • Att skapa meningsfull verksamhet och delaktighet för ungdomar
 • Konfliktreducerande principer: kunskap, underlättande, kommunikation, differentiering
 • Att motverka social oro och underlätta legitima och legala syften
 • Att stärka relationen mellan samhällsaktörer och invånare
 • Pygmalioneffekten
 • Förebyggande och samhällsuppbyggande arbete
 • Samverkan och self-policing
 • Utmaningar för samverkan och förutsättningar för brott
 • Lägesbarometer i grönt, gult, rött och orange läge

Delmoment

1. Introduktion till kursen Arbete i social oro

Utbildare Erik Lorinder presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund. Erik går igenom Polisens respektive sin egen definition av social oro och ger en historisk tillbakablick på hur grupperingar av människor har betraktats som en hotfull massa.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

2. Teori om bakomliggande orsaker till social oro del 1

I delmomentet tar Erik upp exempel på bakomliggande orsaker till social oro.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

3. Teori om bakomliggande orsaker till social oro del 2

I delmomentet tar Erik upp kriminella grupperingar.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

4. Teori om bakomliggande orsaker till social oro del 3

I delmomentet berör Erik ungdomars perspektiv och behov.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

5. Betydelsen av relationen - De konfliktreducerande principerna del 1

I delmomentet går Erik igenom de fyra beståndsdelarna som skapar social oro.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

6. Betydelsen av relationen - De konfliktreducerande principerna del 2

I delmomentet berör Erik hur du kan gå tillväga för att motverka social oro.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

7. Betydelsen av relationen - De konfliktreducerande principerna del 3Prova!

I delmomentet går Erik igenom de fyra konfliktreducerande principerna.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

8. Konfliktreducerande princip - Kunskap

I delmomentet delar Erik med sig av förslag på hur du kan arbeta med den konfliktreducerande principen kunskap och förklarar vad Pygmalioneffekten innebär.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

9. Konfliktreducerande princip - Underlättande

I delmomentet går Erik igenom hur du kan arbeta för att underlätta legitima och legala syften.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

10. Konfliktreducerande princip - Kommunikation

I delmomentet går Erik igenom kommunikativa åtgärder för att motverka social oro.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

11. Konfliktreducerande princip - Differentiering

I delmomentet tar Erik upp hur du motverkar generalisering och indelningar i stereotyper.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

12. Samverkan - Förebyggande arbete

I delmomentet förklarar Erik hur du kan få det samhällsbyggande arbetet att fungera.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

13. Målet med samverkan - Self-policing

I delmomentet berörs det hur du kan gå tillväga för att skapa social kontroll.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

14. Utmaningar för samverkan

I delmomentet går Erik igenom utmaningar för samverkan och förutsättningar för brott.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

15. Lägesbarometer i samband med social oro - Grönt läge

I delmomentet förklarar Erik vad det gröna läget innebär.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

16. Lägesbarometer i samband med social oro - Gult läge

I delmomentet förklarar Erik vad det gula läget innebär.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

17. Lägesbarometer i samband med social oro - Rött läge

I delmomentet förklarar Erik vad det röda läget innebär.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

18. Lägesbarometer i samband med social oro - Orange läge

I delmomentet förklarar Erik vad det orange läget innebär.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

19. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbete i social oro och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbete i social oro måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbete i social oro 489 1 2265

Kontakt