Agil förändringsledning

Agil förändringsledning

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 18 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på Agil förändringsledning med vår online utbildning. Du får en grundlig förståelse för metoder och tekniker för framgångsrik förändringsledning. Börja lära dig idag!

I den här utbildningen får du lära dig om sambanden mellan LEAN, Agile och Change Management och hur du implementerar mindset kring agil förändringsledning i verksamheten. Utbildningen berör tankesätt, arbetssätt, historik samt nytta för värdemottagare.

Relevanta nyckelord: Agila metoder, förändringshantering, kommunikation, teamarbete, projektledning, förbättringsåtgärder, kontinuerlig förbättring, coachning

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

 • LEAN, Agile, Change Management - hur hänger det ihop?
 • The Toyota Way
 • Agila arbetssätt
 • Change Management
 • LEAN Agile Change Management
 • Insikter - Proscis ADKAR-modell
 • Insikter - LEAN Coffee
 • Insikter - Retromöten
 • Möjligheter
 • Experiment - Demingcykeln - Kaizen - Kata-coachkort
 • Experiment - Minimum Viable Change
 • Experiment - Förändringstavlor

Delmoment

0. Introduktion till kursen Agil förändringsledning - Kursmaterial bilder i PDF

Utbildare Freddie Hahn presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

1. Introduktion till agil förändringsledning - Kursmaterial Strategisk förändringstavla

I delmomentet ger Freddie en introduktion till hur agil förändringsledning skiljer sig åt från förändringsledning. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

2. LEAN, Agile, Change Management - hur hänger det ihop?

I delmomentet förklarar Freddie begreppen LEAN, Agile och Change Management samt hur de hänger ihop.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

3. The Toyota WayProva!

I delmomentet förklarar Freddie the Toyota Way.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

4. Agila arbetssätt

I delmomentet förklarar Freddie vad agila arbetssätt innebär.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

5. Change Management

I delmomentet berör Freddie kortfattat förändringsledning.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

6. LEAN Agile Change Management

I delmomentet tar Freddie upp vad som behöver göras innan förändringsledningen påbörjas.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

7. Insikter - Proscis ADKAR-modell

I delmomentet börjar Freddie gå igenom LEAN Agile Change-cykeln.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

8. Insikter - LEAN Coffee

I delmomentet förklarar Freddie vad LEAN Coffee innebär.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

9. Insikter - Retromöten

I delmomentet förklarar Freddie innebörden av Retromöten.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

10. Möjligheter

I delmomentet fortsätter Freddie att gå igenom LEAN Agile Change-cykeln.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

11. Experiment - Demingcykeln - Kaizen - Kata-coachkort

I delmomentet fortsätter Freddie att gå igenom LEAN Agile Change-cykeln.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

12. Experiment - Minimum Viable Change

I delmomentet förklarar Freddie innebörden av MVC.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

13. Experiment - Förändringstavlor

I delmomentet tar Freddie upp förändringstavlor.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Freddie Hahn
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Agil förändringsledning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Agil förändringsledning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Agil förändringsledning 954 1 2805

Kontakt