Adobe Animate

Adobe Animate

Data och IT | 2 timmar och 28 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en mästare på att skapa animerade projekt med vår Adobe Animate utbildning online. Börja lära dig idag!

Det här är Moderskeppets kurs Adobe Animate från början.

I Adobe Animate får du lära dig att skapa objekt som ändrar form, text som rör sig och illustrationer som får liv. Programmet innehåller många avancerade funktioner, som du får lära dig stegvis. Du får bland annat kunskap om hur du importerar och exporterar filer samt skapar bildspel, spel, appar och annonser, från idé till färdig produkt.

Efter utbildningen behärskar du grundläggande animeringstekniker och kan producera egna korta videofilmer eller digitala annonser och banners.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Adobe Animate installerat på din dator för att arbeta med utbildningens övningsuppgifter som finns som en ZIP-fil under fliken Kursmaterial.

Relevanta nyckelord: Animation, interaktiv design, spelutveckling, karaktärsdesign, grafisk design, UI-design, UX-design, webbdesign

Publicerad: 2021-02-24

Innehåll

  • Orientering och layout
  • Skapa grafiskt innehåll
  • Skapa animeringar
  • Kombinera animeringstekniker
  • Publicera och leverera
  • Clicktags på annonser

Delmoment

0. Introduktion - Välkommen

Utbildare Kristen Dean presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du en ZIP-fil med övningsmaterial.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

1. Introduktion - Kursens upplägg

I delmomentet berättar Kristen om grafiskt innehåll och animeringstekniker.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

2. Orientering - Skapa ett nytt dokument

I delmomentet visar Kristen hur du använder förinställningar eller skriver in dokumentstorlek och sparar.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

3. Orientering - Programmets layout

I delmomentet går Kristen igenom programmets layout såsom scenen, tidslinjen, egenskaper, verktygspanelen och biblioteket, som är de paneler som du arbetar med mest i kursen.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

4. Orientering - Ordna paneler

I delmomentet visar Kristen hur du expanderar, minimerar och flyttar paneler.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

5. Skapa grafiskt innehåll - Skapa grafiskt innehåll

I delmomentet går Kristen igenom grunderna i verktygen, hur du importerar grafik och organiserar för att kunna animera.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

6. Skapa grafiskt innehåll - Rita former

I delmomentet tar Kristen upp inställningar och variationer som du kan göra i egenskapspanelen.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

7. Skapa grafiskt innehåll - Markera, flytta och förändra objekt

I delmomentet går Kristen igenom markeringsverktyget.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

8. Skapa grafiskt innehåll - Hjälpmedel vid placering av grafik

I delmomentet går Kristen igenom hjälpmedel.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

9. Skapa grafiskt innehåll - Verktyg för primitiva former

I delmomentet går Kristen igenom verktygen oval och rektangel, som låter dig skapa enklare figurer, och förändra dem via egenskapspanelen.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

10. Skapa grafiskt innehåll - Rita linjer

I delmomentet visar Kristen hur du skapar raka linjer och använder flyttverktyget för att ändra form. Avaktivera objektritläget innan du ritar för att kunna fylla dina illustrationer.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

11. Skapa grafiskt innehåll - Rita figurer med pennan

I delmomentet går Kristen igenom pennläget, där du kan bestämma hur det du ritar skapas, räta ut eller jämna ut linjerna för att det ska bli lättare att åstadkomma bra linjer, speciellt om du inte har tillgång till en ritplatta.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

12. Skapa grafiskt innehåll - Måla med penseln

I delmomentet går Kristen igenom hur du målar med penseln.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

13. Skapa grafiskt innehåll - Måla med penselverktyget

I delmomentet förklarar Kristen hur penselverktyget skiljer sig från den vanliga penseln.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

14. Skapa grafiskt innehåll - Ritobjektläget, gruppera och dela upp

I delmomentet visar Kristen hur du kan skydda delar som du ritar från att förstöras av annat du ritat i ett och samma lager.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

15. Skapa grafiskt innehåll - Skapa linjer och fylla ytor med färg

I delmomentet förklarar Kristen hur du inhägnar ett område för att fylla det med färg.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

16. Skapa grafiskt innehåll - Rita och förändra former med ritstift

I delmomentet förklarar Kristen hur ankarpunkter fungerar.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

17. Skapa grafiskt innehåll - Skriva text

I delmomentet tar Kristen upp statisk text.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

18. Skapa grafiskt innehåll - Organisera med lager

I delmomentet visar Kristen hur tidslinjen är direkt kopplad till scenen.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

19. Skapa grafiskt innehåll - Färger

I delmomentet delar Kristen med sig av tips kring färger.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

20. Skapa grafiskt innehåll - Övertoningar

I delmomentet visar Kristen hur övertoningar fungerar.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

21. Skapa grafiskt innehåll - Skapa masker

I delmomentet visar Kristen hur du skapar masker.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

22. Skapa grafiskt innehåll - Spara former och figurer i biblioteket

I delmomentet visar Kristen hur du sparar dina former i biblioteket.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

23. Skapa grafiskt innehåll - Redigera grafik i biblioteket

I delmomentet visar Kristen hur du redigerar grafik samt duplicerar former och symboler.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

24. Skapa grafiskt innehåll - Skala och rotera din grafik

I delmomentet använder Kristen omformateringsverktyget, som både kan skala och rotera grafik på scenen.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

25. Skapa grafiskt innehåll - Få ordning i ditt bibliotek

I delmomentet visar Kristen hur du kan organisera och skapa mappar samt flytta symboler och grafik i ditt bibliotek för att få en bra översikt, speciellt för stora projekt.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

26. Skapa grafiskt innehåll - Importera bilder och redigera original

I delmomentet visar Kristen några av de vanligaste bildformaten.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

27. Skapa grafiskt innehåll - Importera filer från Photoshop och IllustratorProva!

I delmomentet visar Kristen hur du importerar material från Illustrator eller Photoshop och arbetar vidare med det i Animate.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

28. Skapa grafiskt innehåll - Jobba med effekter och filter

I delmomentet går Kristen igenom färgeffekter och filter samt konvertering av objekt till symboler. Du kan ge lite genomskinlighet till bilder, texter och former och även lägga på skuggeffekter och oskärpa.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

29. Skapa en animering - Skapa en animering

I delmomentet visar Kristen olika sätt att skapa animeringar beroende på vilken rörelse du vill ha. I de följande delmomenten som hör till det här kapitlet får du lära dig att skapa enklare rörelser till mer avancerade typer av animeringar.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

30. Skapa en animering - Tidslinjeorientering

I delmomentet förklarar Kristen hur tidslinjen är uppbyggd och fungerar, samt visar inställningar som du kan göra och de olika knapparna och kontrollerna som gör det möjligt att skapa animationer.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

31. Skapa en animering - Bildrutorna

I delmomentet visar Kristen nyckelbildrutor, tomma nyckelbildrutor och bildrutor, som är en viktig del i att skapa rörelser över tid och rum.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

32. Skapa en animering - Markera flytta och ta bort bildrutor

I delmomentet går Kristen igenom hur du bemästrar tidslinjen, kontrollerar och flyttar bildrutor samt förlänger eller förkortar tiden för animeringarna.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

33. Skapa en animering - Spela upp animering

I delmomentet visar Kristen hur du spelar upp och loopar din animering.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

34. Skapa en animering - Animera bildruta för bildruta

I delmomentet visar Kristen den korta versionen av att animera bildruta för bildruta.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

35. Skapa en animering - Animera med forminterpolering

I delmomentet visar Kristen hur du förändrar formen på ditt objekt, flyttar det över scenen och byter färg över tid.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

36. Skapa en animering - Animera med klassisk interpolering

I delmomentet tar Kristen upp vad som krävs för klassisk interpolering.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

37. Skapa en animering - Animera med rörelseinterpolering

I delmomentet förklarar Kristen hur rörelseinterpolering är beroende av symboler.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

38. Skapa en animering - Summering

I delmomentet reder Kristen ut alla begrepp avseende animering samt vilken teknik som passar bäst till olika typer av innehåll.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

39. Kombinera animeringstekniker - Skapa bildspel

I delmomentet går Kristen igenom hur du skapar bildspel där arbetsprocessen går fort och systematiskt. Du får även lära dig att låta scenen matcha storleken på dina bilder.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

40. Kombinera animeringstekniker - Animera text

I delmomentet visar Kristen hur du konverterar texten till en symbol, för att kunna animera den.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

41. Kombinera animeringstekniker - Kombinera fler tidslinjer

I delmomentet går Kristen igenom hur du skapar, kombinerar och arbetar med flera tidslinjer.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

42. Kombinera animeringstekniker - Animera med masker

I delmomentet visar Kristen hur masklager fungerar.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

43. Kombinera animeringstekniker - Animera med benverktyget

I delmomentet visar Kristen hur du kan skapa animeringar med ledade illustrationer.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

44. Kombinera animeringstekniker - Från start till mål: Producera en annons

I delmomentet går Kristen igenom hur du producerar en annons.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

45. Kombinera animeringstekniker - Timing

I delmomentet visar Kristen hur viktigt det är med timing. Det kan verkligen betyda mycket för att en annons ska bli lyckad.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

46. Publicera och leverera - Publicera och leverera en fil

I delmomentet visar Kristen hur du exporterar en fil som en film eller som en webbannons.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

47. Publicera och leverera - Exportera video eller HTML

I delmomentet går Kristen igenom olika typer av filer.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

48. Avslutning - Frågor att börja med när du ska skapa

I delmomentet förklarar Kristen hur det rent tekniskt är bra om du redan från start planerar hur lång din animering ska vara och i vilken storlek ditt dokument ska vara.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

49. Avslutning - Summering

I delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

50. Extra - Clicktags

I det avslutande delmomentet får du lära dig om clicktags, som mäter antalet klick på dina annonser.

Utbildare: Kristen Dean
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 28 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Adobe Animate och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Adobe Animate måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Adobe Animate 901 1 1505

Kontakt