5S - Grundkurs

5S - Grundkurs

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 25 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på Lean-filosofin och förbättra ditt företags produktivitet med vår 5S utbildning online. Börja idag.

I den här utbildningen får du lära dig om förbättringsverktyget 5S och hur du använder det inom din verksamhet. 5S är ett verktyg inom LEAN som kan användas inom flera branscher.

Relevanta nyckelord: 5S-metoden, arbetsplatsorganisation, städning, standardisering, visuell styrning, förbättring, kontinuerligt lärande, säkerhet

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • De fem stegen
  • Varför 5S?
  • Sortera
  • Systematisera
  • Städa
  • Standardisera
  • Säkerställ
  • Resultat genom 5S
  • Att införa 5S i verksamheten

Delmoment

0. Introduktion till kursen 5S - Grundkurs

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

1. Varför 5S?

I delmomentet går Ronny igenom de fem stegen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

2. SorteraProva!

I delmomentet delar Ronny med sig av tips kring sortering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

3. Systematisera

I delmomentet delar Ronny med sig av tips avseende systematisering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

4. Städa

I delmomentet ger Ronny tips angående städning av arbetsplatsen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

5. Standardisera

I delmomentet går Ronny igenom vad du behöver göra för att bevara det fina resultatet som du har uppnått.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

6. Säkerställ

I delmomentet går Ronny igenom hur du ser till att reglerna efterföljs.

I kursmaterialet Säkerställ finns revisionsmallar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

7. Vad kan man uppnå med 5S?

I delmomentet delar Ronny med sig av exempel på vad du kan uppnå med 5S.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

8. Införande 5S

I delmomentet delar Ronny med sig av tips för att införa 5S på arbetsplatsen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Ronny kursen och delar med sig av tips. Under extramaterialet finner du utbildarens pdf.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 5S - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 5S - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
5S - Grundkurs 326 1 1830

Kontakt