Retorik - Grundkurs för chefer och ledare

Retorik - Grundkurs för chefer och ledare

Kommunikation | Ledarskap | 1 timme och 56 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2023-03-31. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

Utbildningen riktar sig till dig som är chef och vill utvecklas som talare och ledare. Utbildningen går igenom retorikens grunder och hur du går tillväga för att bygga förtroende och skapa närvaro i dina presentationer och möten. Genom praktiska övningar och verktyg kan du förbättra din struktur, minnesteknik, andning och karismatiska utstrålning.

Du får ökad förståelse för dina medarbetares framföranden, lär dig att vända scenskräck till en positiv energikälla och att utveckla ditt personliga uttryck, attityd och klädval. I utbildningen får du även öva på starka och svaga positioner som ökar din förståelse för kroppsspråkets påverkan såväl på omgivningen som på dig själv som talare och ledare.

Publicerad: 2015-06-04

Innehåll

 • Förberedelser inför en presentation
 • Att bygga förtroende hos publiken
 • Ethos, pathos, logos - retorikens grunder
 • Prismamodellen
 • Att arbeta med stilfigurer och att skapa bilder hos publiken
 • Strukturera upp med dispositionsmallen
 • Att skapa närvaro och personligt uttryck
 • Att hantera scenskräck
 • Att tänka på vid klädval
 • Andningsövningar
 • Starka och svaga positioner
 • Minnesteknik
 • Karismatisk utstrålning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Retorik - Grundkurs för chefer och ledare

Utbildare Heléne Hedqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

1. Förtroende

I delmomentet går Heléne igenom hur du bygger förtroende innan du kommunicerar ditt budskap.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

2. Retorikens grunder

I delmomentet går utbildaren igenom grundstenarna ethos, pathos och logos.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

3. Prismamodellen

I delmomentet delar Heléne med sig av prismamodellen.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

4. Designa ditt materialProva!

Heléne går igenom hur du kan arbeta med stilfigurer och att skapa bilder hos dina lyssnare.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

5. Dispositionsmallen

Utbildaren går igenom hur du kan strukturera upp din presentation med hjälp av verktyget dispositionsmallen.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

6. Ditt personliga uttryck

I det här delmomentet tar Heléne upp vad du behöver ha med i framförandet och hur du skapar närvaro.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

7. Scenskräck

I delmomentet går utbildaren igenom hur du kan använda din scenskräck som en positiv energikälla.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

8. Klädval

I det här delmomentet tar Heléne upp klädselns betydelse.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

9. Avspänning

Heléne delar med sig av andnings- och avspänningsövningar.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

10. Starka positioner del 1

I delmomentet går Heléne igenom vilken påverkan starka och svaga positioner har.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

11. Starka positioner del 2

I delmomentet går Heléne igenom exempel på starka och svaga positioner.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

12. Minnesteknik

I det här delmomentet går utbildaren igenom minnesteknik.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

13. Karismatisk utstrålning

I den avslutande delen behandlar Heléne karismatisk utstrålning, delar med sig av tips och summerar kursen.

Utbildare: Heléne Hedqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Retorik - Grundkurs för chefer och ledare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Retorik - Grundkurs för chefer och ledare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Retorik - Grundkurs för chefer och ledare 228 1 2795 Lägg i varukorg

Kontakt